Första årsmötet

Frivilliga diskare på det första årsmötet - innan inflyttningen