Internationell konferens om boendegemenskap 2010

Den 5-9 maj 2010 deltog flera av Sjöfartens medlemmar i den internationella konferensen om kollektivhusboende ”The international collaborative housing conference” på KTH i Stockholm.  Konferensen var den första i sitt slag och arrangerades av Kollektivhus NU. Där sammanstrålade specialister och lekmän i olika seminarier, workshopar och föreläsningar om historik, kollektivhus runt om i världen, arkitektur, seniorer, ungdomar och barn i kollektiv m.m. Där var folk som just stod i begrepp att bygga sitt eget kollektivhus, folk som bott länge i kollektiv, de som var intresserade av boende av den här typen – från olika länder.

Konferensen inleddes med en busstur till de olika kollektivhusen i Stockholm där det bjöds på mat och rundvandringar, ett mycket uppskattat arrangemang.

En bok om konferensen har sammanställts av Dick Urban Vestbro – Living together-Cohousing Ideas and Realities Around the World – den finns att beställa från kollektivhus.nu@gmail.com.