Invigning av Kuling 2011

Kulinginvigningen Klicka på länken! Se Leifs collage.