Tidskriften Martha

Trött på att leva ensam?

Gemenskapsboende har blivit en populär boendeform bland äldre personer i Sverige. Det är inte fråga om serviceboende eller traditionellt äldreboende och inte heller om ett vanligt kollektiv. Boendet bygger på självförvaltning, arbete och gemenskap.

Artikel i Martha