Bogemenskapen Sjöfarten

Ett spännande boprojekt i Hammarby Sjöstad

Förebild för Boföreningen Sjöfarten har varit kollektivhuset Färdknäppen på Södermalm i Stockholm. Den 6 maj 2007 bildades en ekonomisk förening (Bogemenskapen Sjöfarten KHR) som hyr huset i kvarteret Sjöfarten av Familjebostäder.

Grundidén för hela projektet är att samtliga som bor i huset aktivt ska delta i mathållning och skötsel av huset. I boendekollektivets grundtanke ligger också att medlemmarna ska medverka i olika arbetsgrupper. Som en naturlig följd av boendeformen bildas det också hela tiden informella grupper kring olika fritidsaktiviteter.

Hjärtat i kollektivhustanken är matlagen – för närvarande fördelas matlagen så att de boende lagar mat fyra dagar i veckan var sjätte vecka.

Medlemskap i föreningen förutsätter att man accepterar grundvalarna för föreningen som de finns uttryckta i stadgarna. Ett krav är vidare att man sätter sig in i tankarna kring boendekollektiv genom att delta i de studiecirklar/studiedagar som ordnas inom föreningen.

Bra att veta om Bogemenskapen Sjöfarten Klicka på länken