Frågor och svar

Umgänge på uteplatsen

1. Hur får jag information om Bogemenskapen Sjöfarten?
Svar: Läs igenom webbsidorna eller kontakta oss via formuläret Kontakta oss ovan.

2. Vem kan bli medlem i Bogemenskapen Sjöfarten?
Svar: Den som vill bli medlem i Sjöfarten ska känna till och dela föreningens ändamål och värdegrund enligt stadgarna. Stadgarna finns under en separat flik ovan.

3. Vad kostar det att bli medlem i Bogemenskapen Sjöfarten?
Svar: Medlemsinsatsen är f n 1000 kr – som betalas tillbaka när man lämnar föreningen. Upplåtelseinsatsen för en lägenhet är f n 300 kr/kvm. Denna avgift återbetalas vid avflyttning.

4. När och hur kan jag få en lägenhet i Sjöfarten?
Svar: När en lägenhet blir ledig tar styrelsen kontakt med kömedlemmarna och gör en intresseförfrågan. I samband med hyresavtal ska 10 procent av upplåtelseinsatsen betalas. Resten av insatsen ska betalas en månad före inflyttningen.

5. Hur stor är hyran för en lägenhet?

Svar: Kontakta oss för aktuella hyror.

6. Vad är en kooperativ hyresrätt?
Svar: Att bo i en ”vanlig” hyresrätt innebär att man hyr lägenheten av fastighetsägaren – som fastställer och inkasserar hyran samt bestämmer reglerna för skötseln av fastigheten/lägenheten. Lägenhetsinnehavaren förhandlar med fastighetsägaren via Hyresgästföreningen.

En kooperativ hyresrätt (KHR) förutsätter att ett antal intresserade har bildat en kooperativ hyresrättsförening (KHRF). Själva upplåtelseformen innebär att ett allmännyttigt fastighetsbolag (t ex Familjebostäder) äger, köper eller bygger en fastighet som sedan hyrs ut till den kooperativa hyresrättsföreningen (t ex Sjöfarten). Den kooperativa hyresrättföreningen hyr i sin tur ut lägenheten till sina medlemmar. Hyran inkasseras av den kooperativa hyresrättsföreningen som sedan betalar till fastighetsägaren.

Vem som utför olika uppgifter samt betalar för husets skötsel avtalas i en gränsdragningsöverenskommelse mellan fastighetsägaren och föreningen. Denna gränsdragning påverkar lägenhetshyran.


7. Vilka husaktiviteter ska jag delta i?

Svar: Varje bomedlem ska enligt stadgarna delta i ett matlag, ett städlag, samt, på olika sätt, i förvaltningen av huset. Deltagande i andra arbetsgrupper är frivilligt. Även kömedlemmar kan delta i ett matlag, i olika arbetsgrupper eller kurser och andra aktiviteter.


8. Hur går den gemensamma städningen och matlagens arbete till rent praktiskt?

Svar: Städningen av de gemensamma utrymmena fördelas mellan de tre portgångarna, Heliosgatan 19-23. Varje våningsplan städar det egna trapphuset samt ett tilldelat städområde en gång i veckan. De boende bestämmer själva hur arbetet ska fördelas. Oftast städar vi i lag om två personer och då innebär det att man som mest städar var åttonde vecka.

Matlagen ansvarar för middag fyra dagar i veckan (tisdag-fredag) var sjätte vecka. I genomsnitt har matlagen ungefär nio medlemmar och deras uppgift består av att göra upp en meny, sköta inköp, laga mat, diska och städa efter middagen. Varje matlag ansvarar för att deras meny håller sig inom de ekonomiska ramar som har ställts upp.

Matlagen har full frihet i hur arbetet organiseras. Medlemmarna ser själva till att de olika arbetsuppgifterna fördelas på ett sätt som passar alla.