Kort om oss

För närvarande bor 56 personer i föreningen, 9 är gifta par/sambor. Av de boende är 37 kvinnor och 19 män. Flera är pensionärer, men över hälften av oss är yrkesverksamma. Medelåldern bland de boende är 59 år.

Några har sedan tidigare intresse för eller erfarenhet av kollektivt boende, för merparten är detta en ny upplevelse. Gemensamt för oss alla är dock att vi tror på samarbete som en god grund för en demokratisk, miljömedveten – och trevlig – boendeform.

Kort om vår idé

Förutom betoningen av samarbete och gemensamt ansvarstagande är en viktig grundtanke att det inte ska gå att tjäna pengar på boendet. Den kooperativa hyresrätten är alltså spekulationsfri.